sit arheologic | val de pământ
Murfatlar | Constanța

ID: 380
Categorie: sit arheologic
Localitate: Murfatlar
SIRUTA: 62379
UAT: MURFATLAR
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona de la nord de localitatea Murfatlar și de construcția industrială, ocupată de terenuri agricole. Spre est, în partea de jos a fotografiei, se distinge un tronson al valului paralel cu drumul de pământ care se continuă spre Poarta Albă. Valul pare a avea un traseu paralel cu cel al Valului lui Traian. În planul secund este surprins canalul Dunăre-Marea Neagră.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția canalelor de irigație. Peisajul a fost modificat de construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, paralel cu linia de cale ferată.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Podgorie
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere