sit arheologic | val de pământ
| Constanța

ID: 145
Categorie: sit arheologic
UAT: MURFATLAR
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona de la intersecția canalului Negru Vodă cu autostrada A2. La nord de autostradă, în partea inferioară a fotografiei, se observă două urme liniare paralele, posibil ale unor fortificații de pământ.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția unui canal de irigații aflat la sud de autostradă.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere