sit arheologic | tell
Trivalea-Moșteni | Teleorman

ID: 584
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Trivalea-Moșteni
SIRUTA: 154763
UAT: TRIVALEA-MOȘTENI
Tip UAT: Comună
Județ: TELEORMAN
Toponim: Blidariu; La Măgură
Cod LMI: TR-I-s-B-14227
Datare obiectiv: 6000 î.Hr. - 3900 î.Hr.; 2700 î.Hr. - 2400 î.Hr
Descriere: Fotografiile surprind partea vestică a localității Trivalea-Moșteni și Situl arheologic de la Trivalea-Moşteni - Blidaru. Se observă așezarea de tip tell a culturii Gumelnița, aflată la vest de grădinile satului. Realizate într-o perioadă ploioaseă, fotografiile scot în evidență caracterul inundabil al zonei.
Schimbări de peisaj: Atât în fotografiile aeriene, cât și în imaginile satelitare și ortofotoplanuri, se observă, la vest de situl arheologic, foste meandre ale râului Teleorman.
Data zborului: 3/25/2010
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Teleorman
Indicativ drum: DJ 504
Geomorfologie: Câmpia Găvanu-Burdea
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere