sit arheologic | tell
Tătărăștii de Jos | Teleorman

ID: 585
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Tătărăștii de Jos
SIRUTA: 154594
UAT: TĂTĂRĂȘTII DE JOS
Tip UAT: Comună
Județ: TELEORMAN
Cod RAN: 154594.01
Datare obiectiv: 5500 î.Hr. - 4800 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind două movile, posibil așezări de tip tell, între râul Teleorman și localitatea Tătărăștii de Jos, în partea de nord-vest a acesteia. Fotografiile scot în evidență caracterul inundabil al zonei.
Schimbări de peisaj: Imaginile surprind un vechi curs de curgere a râului Teleorman, în apropierea tellu-lui. Pe harta României Meridionale (1864) se pot observa diferențieri privind cursul râului în zona Tătărăștii de Jos.
Data zborului: 3/25/2010
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă; pășune
Hidronim: Râul Teleorman
Indicativ drum: DJ 504
Geomorfologie: Câmpia Găvanu-Burdea
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Spiru, Ioan, „Arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman. Articole, studii și note”, Ed. Ordessos, Pitești, 2014, p. 99.
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere