sit arheologic | tell
Stoenești | Giurgiu

ID: 586
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Stoenești
SIRUTA: 105357
UAT: STOENEȘTI
Tip UAT: Comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Măgura Tangâru; Măgura Gorgan
Cod LMI: GR-I-s-B-14833
Cod RAN: 105357.01
Datare obiectiv: 6000 î.Hr. - 3900 î.Hr.; 2700 î.Hr. - 2400 î.Hr.
Descriere: Imaginile surprind așezarea neolitică de tip tell de la Stoenești, punctul "Măgura Tangâru" (Măgura Gorgan, pe harta topografică 1975), aflată la 1,5 km nord de satul Stoenești, pe malul stâng al râului Câlniștea. Realizate într-o perioadă ploioaseă, fotografiile scot în evidență caracterul inundabil al zonei.
Schimbări de peisaj: Pe imaginile satelitare și ortofotoplanuri se observă urmele unor văi de ape, probabil fiind vorba de vechiul curs al râului Câlniștea. Pe harta Planurile Directoare de Tragere regiunea este marcată ca fiind zonă inundabilă sau umedă.
Data zborului: 3/25/2010
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren agricol; pășune
Hidronim: Râul Câlniștea
Indicativ drum: DJ 603
Geomorfologie: Câmpia Câlniștei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Comana
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere