sit arheologic | tell
Săndulița | Călărași

ID: 254
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Săndulița
SIRUTA: 104920
UAT: SARULESTI
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.
Descriere: Fotografiile redau o imagine panoramică asupra bălții din dreptul satelor Măgureni și Săndulița, unde se află două insule cunoscute sub numele de Insula Mare și Insula Mică. În depărtare se văd satele Preazna și Gurbănești.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În primul rând, satul Codreni, care apare pe vechile hârți la sud de Sărulești, a fost depopulat după 1985, când s-a construit barajul Gurbănești pe râul Mostiștea. Atunci s-a amenajat lacul antropic Sărulești, care a avut drept consecință și restrângerea localității Preasna.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Curs de apă
Hidronim: Lacul Sărulești
Indicativ drum: DJ 303
Geomorfologie: Cîmpul Argovei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Mostiștea
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere