sit arheologic | tell
Oltenița | Călărași

ID: 581
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Oltenița
SIRUTA: 100629
UAT: OLTENIȚA
Tip UAT: Oraș
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Măgura Gumelnița; Calomfirescu
Cod LMI: CL-I-s-A-14563
Cod RAN: 100629.01
Datare obiectiv: 6000 î.Hr. - 3900 î.Hr.
Descriere: La nord-est de localitatea Oltenița, se găsește Așezarea preistorică de la Oltenița - Măgura Gumelnița, așezare pluristratificată de tip tell. În planul îndepărtat al fotografiei se observă localitatea Oltenița, fluviul Dunărea și râul Argeș. În partea de jos se observă construcțiile unui fost I.A.S (Întreprindere Agricolă de Stat).
Schimbări de peisaj: Măgura Gumelniţa este un martor de eroziune naturală, rupt din terasa înaltă a Dunării. În fotografie se observă, la nord-est de tell, urmele uni meandru care formează o baltă.
Data zborului: 6/3/2008
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil; zonă industrială
Hidronim: Râul Argeș; Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DN 31; DN 41
Geomorfologie: Câmpia Mostiștei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere