sit arheologic | tell
Măgura | Teleorman

ID: 583
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Măgura
SIRUTA: 153259
UAT: MĂGURA
Tip UAT: Comună
Județ: TELEORMAN
Toponim: La Biserică
Cod LMI: TR-I-s-B-14210
Cod RAN: 153259.01
Datare obiectiv: 6000 î.Hr. - 3900 î.Hr.; 2700 î.Hr. - 2400 î.Hr.; 450 î.Hr. - 106 d.Hr.
Descriere: În fotografie este surprins Situl arheologic de la Măgura - La Biserică, aflat între pârâul Clănița și localitatea Măgura, în partea de nord-vest a acesteia. Așezarea de tip tell este suprapusă de biserica și cimitirul satului din vecinătate.
Schimbări de peisaj: În partea de nord a sitului arheologic se observă, atât pe imaginile satelitare, cât și pe ortofotoplanuri, meandrele pârâului Clănița. O zonă inundabilă este prezentată la nord-est de tell pe Planurile Directoare de Tragere.
Data zborului: 3/25/2010
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune; zonă urbană discontinuă
Hidronim: Pârâul Clănița
Indicativ drum: DJ 506
Geomorfologie: Câmpia Câlniștei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere