sit arheologic | necropolă
| Sibiu

ID: 76
Categorie: sit arheologic
UAT: OCNA SIBIULUI
Tip UAT: oraș
Județ: SIBIU
Toponim: Fața Vacilor (HTM 1974); Facia Vaciloru (hartă austriacă 1869-1870); Taborhegy (hartă austriacă 1869-1870); Popasul Dracului (PDT); Tabăra (PDT); Fânețele Regești (PDT);
Cod RAN: 143860.08
Datare obiectiv: 701 - 800
Descriere: Fotografia surprinde peisajul de la nord-vest de orașul Ocna Sibiului, cu terasele Văii Topârcea.
Schimbări de peisaj: Comparând HTM 1:25000 din 1974 cu OFP 2016, imaginile satelitare Google Earth și Planurile Directoare de Tragere (PDT) 1:20000 și hărțile habsburgice din 1853-1858, 1869-1870 și 1910 nu se observă schimbări majore de peisaj.
Observații: Sondajele făcute în anul 1961 la marginea de nord-vest a localității, pe platou, au dus la descoperirea unei necropole slave de secol VIII-IX p. Chr.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Vișa
Indicativ drum: DJ106 T
Geomorfologie: Podisul Amnas
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143860.08 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere