sit arheologic | necropolă
Șelaru | Dâmbovita

ID: 180
Categorie: sit arheologic
Localitate: Șelaru
SIRUTA: 68896
UAT: SELARU
Tip UAT: comună
Județ: DÂMBOVITA
Toponim: Valea Dâmbovnicului (hartă habsburgică sec. al XIX-lea); Valea Butacu (PDT); Valea Drăghia (HTM);
Descriere: Fotografiile surprind meandrele, valea și lunca pârâului Dâmbovnic, situate la vest de localitatea Șelaru. Pe malul vestic al Dâmbovnicului este surprinsă și groapa de gunoi a satului.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj. La finalul secolului al XVIII-lea zona era o vale nelocuită, mărginită atât la est cât și la vest de păduri întinse. Satul apare în prima jumătate a secolului al XIX-lea, zona situată pe malul estic la Dâmbovnicului fiind ocupată de o necropolă care își pierde funcționalitatea până în prima jumătate a secolului al XX-lea. În a doua jumătate a secolului al XX-lea este construită linia electrică aeriană, pe stâlpi.
Observații: Groapa de gunoi suprapune o necropolă folosită între prima jumătate a secolului al XIX-lea și primul sfert al secolului al XX-lea.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Dâmbovnic
Indicativ drum: DJ 503
Geomorfologie: Câmpia Gavanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)