sit arheologic | necropolă movilară
| Alba

ID: 66
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Lunca Secașelor (cf. HTM 1974); Dealu Alunei (cf. HTM 1974); În Gusu (cf. HTM 1974); Țigănie (cf. PDT); Giefshubel (cf. PDT)
Cod RAN: 1883.37
Datare obiectiv: Necunoscut
Descriere: Fotografiile surprind dinsore nord un tumul aplatizat situat la sud de pârâul Secaș și la 1, 3 kilometri est de orașul Sebeș. În apropierea movilei, la sud, a fost construită și autostrada A1, lotul Sebeș-Cunța.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj, În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea zona de luncă de la sud era una mai înaltă, spre deosebire de malul nordic al pârâului Secaș, o zonă inundabilă. La începutul secolului al XX-lea este construită calea ferată, care ocupă traseul unui fost drum ce ducea spre Sibiu. Ultima modificare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii A1, lotul Sebeș-Cunța.
Observații: Face parte din necropola tumulară de la Sebeș-Punctul Moldiță. Prospecțiunile magnetometrice au pus in evidență o necropolă tumulară situată la sud de pârâul Secaș. Tumulii sunt aplatizați ca urmare a agriculturii intensive practicate în această zonă. Cercetările din anul 2017 au dus la identificarea a cel puțin trei movile funerare aplatizate. La 1,3 kilometri sud-est de Sebeș a fost identificată necropola surpinsă în fotografiile aeriene. La 2 kilometri a fost cercetată o movilă de mari dimensiuni, având un diametru de 50 de metri. La 1 kilometru de acest tumul a mai fost identificat un alt posibil tumul aplatizat. Tot în raportul din anul 2017 se mai menționează faptul că sunt indicii care par să ateste existența a altor două movile în apropierea tumului de mari dimensiuni.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere