sit arheologic | necropolă movilară
| Alba

ID: 65
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Lunca Secașelor (cf. HTM 1974); Dealul Rebeșu Mare (cf. HTM 1974);
Cod RAN: 1883.37
Datare obiectiv: Necunoscut
Descriere: Fotografiile surprind dinspre est și nord un tumul aplatizat afla la circa 1,3 kilometri est de orașul Sebeș, aproape de malul pârâului Secaș, în lunca Secașului. În imagine se mai observă calea ferată care leagă municipiul Sebeș de localitatea Cut, situată foarte aproape de tumul. În apropierea movilei, la sud, a fost construită și autostrada A1, lotul Sebeș-Cunța.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj, În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea zona de luncă de la sud era una mai înaltă, spre deosebire de malul nordic al pârâului Secaș, o zonă inundabilă. La începutul secolului al XX-lea este construită calea ferată, care ocupă traseul unui fost drum ce ducea spre Sibiu. Ultima modificare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii A1, lotul Sebeș-Cunța.
Observații: Face parte din necropola tumulară de la Sebeș-Punctul Moldiță. Prospecțiunile magnetometrice au pus in evidență o necropolă tumulară situată la sud de pârâul Secaș. Tumulii sunt aplatizați ca urmare a agriculturii intensive practicate în această zonă. Cercetările din anul 2017 au dus la identificarea a cel puțin trei movile funerare aplatizate. La 1,3 kilometri sud-est de Sebeș a fost identificată necropola surpinsă în fotografiile aeriene. La 2 kilometri a fost cercetată o movilă de mari dimensiuni, având un diametru de 50 de metri. La 1 kilometru de acest tumul a mai fost identificat un alt posibil tumul aplatizat. Tot în raportul din anul 2017 se mai menționează faptul că sunt indicii care par să ateste existența a altor două movile în apropierea tumului de mari dimensiuni.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere