sit arheologic | necropolă movilară
| Alba

ID: 64
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Lunca Secașelor (cf. HTM 1974); Dealul Rebeșu Mare (cf. HTM 1974);
Cod RAN: 1883.37
Datare obiectiv: Necunoscut
Descriere: Fotografiile oferă o vedere dinspre sud și sud-est cu un tumul aplatizat aflat la 1,3 kilometri de orașul Sebeș. Tumulul este situat aproape de malul stâng al pârâului Secaș într-o zonă de luncă, la sud de calea ferată și la nord de drumul național DN1. Tumulul se află pe traseul autostrăzii A1, tronsonul Sebeș-Cunța. În zonă au mai fost identificați alți tumuli aplatizați ca urmare a activităților agricole.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj, În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea zona era una mai înaltă, spre deosebire de malul nordic al pârâului Secaș, o zonă inundabilă. La începutul secolului al XX-lea este construită calea ferată, care ocupă traseul unui fost drum ce ducea spre Sibiu. Ultima modificare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii A1, lotul Sebeș-Cunța.
Observații: Tumul face parte din necropola tumulară de la Sebeş - Punctul Moldiţă. În urma cercetărilor arheologice de diagnostic și de evaluare din anul 2017 au fost identificate trei movile funerare aplatizate. La 1,3 kilometri sud-est de Sebeș a fost identificată necropola surpinsă în fotografiile aeriene. La 2 kilometri a fost cercetată o movilă de mari dimensiuni, având un diametru de 50 de metri. La 1 kilometru de acest tumul a mai fost identificat un alt posibil tumul aplatizat. Tot în raportul din anul 2017 se mai menționează faptul că sunt indicii care par să ateste existența a altor două movile în apropierea tumului de mari dimensiuni.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere