sit arheologic | movilă; val de pământ; fortificație
| Constanța

ID: 387
Categorie: sit arheologic
UAT: PESTERA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Movila Mircea Vodă fermă vest
Cod LMI: CT-I-m-A-02559.02
Cod RAN: 62299.01
Datare obiectiv: 901 - 1000
Descriere: Este surprins teritoriul de la sud de canalul Dunăre-Marea Neagră, și la sud-est de localitatea Mircea Vodă Gară. Aici este atestat un val de piatră de epocă medievală timpurie (secolele X-XI). La sud de fortificație se află o movilă marcată și pe Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, ca „Movila Mircea Vodă fermă vest”.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția canalului de irigație orientat nord-sud.
Observații: Pe Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, movila se află mai la sud față de situația din teren, observată și pe Ortofotoplanul 2013-2016.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere