sit arheologic | movilă
Teleormanu | Teleorman

ID: 519
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Teleormanu
SIRUTA: 153366
UAT: MÂRZANESTI
Tip UAT: comună
Județ: TELEORMAN
Descriere: La sud de localitatea Teleormanu, în zona dintre pârâul Teleorman și drumul DJ506 se fla o movilă.
Observații: Este posibil ca movila să fie un tumu ușor aplatizat.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Mlaștini interioare
Hidronim: Râul Teleorman
Indicativ drum: DJ 506
Geomorfologie: Câmpia Burdea
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagine satelitară Bing, Imagine satelitară Google Earth.