sit arheologic | movilă
| Teleorman

ID: 491
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: BUJORENI
Tip UAT: comună
Județ: TELEORMAN
Toponim: Moara Vladei
Descriere: Între localitățile Bujoreni și Tunari și la nord de Pădurea Dărvaș se află o movilă. Se observă urme în cultură care au putea semnifica drumuri vechi, scoase din uz.
Schimbări de peisaj: Movila este semnalizată atât pe HTM 1974 și pe PDT. În partea de nord a movilei este menționată pe PDT Moara Vladei.
Observații: Movila este posibil să reprezinte un tumul necercetat arheologic. Nu apare în baza de date Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Câlniștea
Geomorfologie: Câmpia Cîlnistei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere