sit arheologic | movilă
| Teleorman

ID: 350
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: VITANESTI
Tip UAT: comună
Județ: TELEORMAN
Toponim: Măgura Cânepei
Cod RAN: 153785.19
Datare obiectiv: Nedeterminat
Descriere: În această fotografie se observă culturile agricole, urmele lăsate de acumulări de apă datorate ploii, iar în depărtare este vizibil un tumul.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 observăm că s-a intervenit antropic asupra peisajului prin realizarea de canale de irigații. La nivelul culturilor sunt vizibile urme ce pot proveni de ochiurile de apă formate din cauza ploilor.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Câmpia Cîlnistei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic