sit arheologic | movilă
Seimeni | Constanța

ID: 400
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Seimeni
SIRUTA: 62912
UAT: SEIMENI
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona de terasă înaltă de la nord-est de localitatea Seimeni, pe malul estic al Dunării. În sol se disting mai multe urme circulare regulate, încadrate de incinte rectangulare. Tot aici se află movila Seimeni.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă apariția drumului județean ocolitor 223, la est de localitate, și a unui canal la est de acesta. Ostrovul Nou și cel de la sud-vest de acesta, situate în dreptul localității, au suprafața mărită.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zone complex cultivate
Hidronim: Fluviul Dunărea;Lacul Domneasca Mare
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere