sit arheologic | movilă
Poiana | Ialomița

ID: 156
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Poiana
SIRUTA: 93192
UAT: CIULNITA
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Descriere: La sud de localitatea Poiana, pe teresa înaltă a râului Ialomița, se găsește o movilă cu vârful adâncit. În fotografia aeriană dar și pe imaginile satelitare Google se observă urme liniare și trapezoidale în sol.
Observații: Movila poate reprezenta un tumul. Nu apare în Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Ialomița
Geomorfologie: Lunca Ialomitei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Coridorul Ialomiței
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere