sit arheologic | movilă
Movilița | Constanța

ID: 137
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Movilița
SIRUTA: 63116
UAT: TOPRAISAR
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă o movilă tumulară de la nord de localitatea Movilița, înconjurată de terenuri agricole. Se află în apropierea drumului județean 381.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se observă extinderea spațiului de locuit, prin noi construcții. Canalul de irigații de la sud de movilă nu mai este folosit.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Indicativ drum: DN 38
Geomorfologie: Podisul Cobadinului
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere