sit arheologic | movilă
Mărculești | Ialomița

ID: 501
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Mărculești
SIRUTA: 93263
UAT: MARCULESTI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Toponim: Movila Nemților
Descriere: La sud-est de localitatea Mărculești, pe terasa înaltă a Ialomiâei, se găsește o movilă care este denumită pe HTM Movila Nemților.
Observații: Movila reprezintă probabil un mormânt tumular. Nu apare menționat în Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Ialomița
Geomorfologie: Cîmpul Ciulnitei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere