sit arheologic | movilă
| Ialomița

ID: 412
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: VLADENI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Descriere: Este surprins terenul cultivat de la nord-vest de satul Vlădeni, la sud de privalul Chircă. În apropierea liniei de înaltă tensiune se distinge o movilă tumulară.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, nu se remarcă schimbări majore de peisaj.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere