sit arheologic | movilă
| Ialomița

ID: 151
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: SALCIOARA
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Descriere: La sud de râul Ialomița, între localitățile Copuzu și Orezu, se găsesc două movile.
Schimbări de peisaj: Pe A doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic sunt marcate două construcții.
Observații: Movilele nu au fost cercetate, dar este posibil să fie vorba despre niște tumuli.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Ialomița
Geomorfologie: Lunca Ialomitei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Coridorul Ialomiței
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere