sit arheologic | movilă
| Giurgiu

ID: 475
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: SLOBOZIA
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Pădurea Guțu
Descriere: La est de municipiul Giurgiu și la nord de localitatea Slobozia (județul Giurgiu) se găsește, o movilă de pământ. Aceasta este marcată și pe HTM 1:25000 ediția 1974.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Geomorfologie: Lunca Greaca
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere