sit arheologic | movilă
Drăghiceanu | Giurgiu

ID: 481
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Drăghiceanu
SIRUTA: 103327
UAT: GOGOSARI
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Movila Tăiată; Dealul Sabanului
Descriere: La nord de localitatea Drăghiceanu se află, pe un teren agricol, o ridicătură de pământ care pe HTM 1:25000 din 1975 apare cu numele de Movila Tăiată. În depărtare, la marginea satului, se află construcțiile C.A.P.-ului (Cooperativă Agricolă de Producție), S.M.-ului (Stațiunea de Mașini) și ale castelului cu apă.
Observații: Movila reprezintă cel mai probabil un tumul necercetat și care nu apare în baza de date Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 11/25/2009
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zone complex cultivate
Hidronim: Valea Jianca;Iazul Drăghiceanu
Indicativ drum: DJ 504 A
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere