sit arheologic | movilă
Crăsanii De Jos | Ialomița

ID: 495
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Crăsanii De Jos
SIRUTA: 92934
UAT: BALACIU
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Descriere: Pe malul drept al râului Ialomița și la sud-est de lovalitatea Crăsanii de Jos, pe terenul agricol, se găsește o movilă. Pe HTM 1974 movila este marcată.
Observații: Movila reprezintă un tumul necercetat. Acesta nu este întrodus în Repetoriul Arheologic Național.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Ialomița
Geomorfologie: Cîmpul Copuzeanca
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Coridorul Ialomiței
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere