sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 407
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: TOPALU
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona de la sud de Topalu, pe malul estic al Dunării, în apropierea fermei. În terenul cultivat se distinge o movilă, marcată și pe Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2. În planul îndepărtat se află ostrovul Renea Balaban și ostrovul Ruptura.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă extinderea spre vest a fermei. Movila Cailor nu mai este vizibilă în teren.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere