sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 405
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: CRUCEA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Dealul Măndala
Descriere: În fotografii este surprins dealul Măndala, în dreptul ostrovului cu același nume, pe malul estic al Dunării. În terenul cultivat este vizibilă movila Mandala, marcată și pe Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2. De asemenea, se disting meandrele unor foste râuri.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția sistemului de irigații. În această zonă a fost realizat drumul comunal 65 Băltăgești-Topalu.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Allah Bair - Capidava
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere