sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 403
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: CRUCEA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Dealul Măndala
Descriere: În fotografii este surprinsă zona din dreptul ostrovului Măndala, mai exact dealul Măndala, aflat pe malul estic al Dunării. În terenul cultivat se distinge o movilă, marcată și pe Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă unirea ostrovului Măndala cu țărmul. Canalul de irigații care traversa dealul Măndala a fost scoz din uz.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Allah Bair - Capidava
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere