sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 402
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: SEIMENI
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona dintre localitatea Băltăgești și Dunărea, pe dealul Zavalului, la sud-est de valea Zavalului. În teren se pot observa urmele unor meandre și ale unor movile dispuse aproximativ pe același șir. Una dintre movile este marcată și pe Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția sistemului de irigații care se întindea pe toată zona.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Allah Bair - Capidava
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere