sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 383
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: POARTA ALBA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Movila Castelu
Descriere: În fotografii este surprinsă Movila Castelu, aflată la sud de canalul Dunăre-Marea Neagră și de localitatea Castelu, la vest de Poarta Albă și la sud-est de fabrica de ciment și cariera LaFarge de la Medgidia. La vest de movilă, paralelă cu drumul agricol, se distinge o urmă liniară.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția canalelor de irigație.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere