sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 363
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: VALU LUI TRAIAN
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona de la sud de localitatea Valu lui Traian. În terenul cultivat este vizibil un posibil tumul aproape aplatizat și o mică vale orientată nord-sud, la vest de acesta. Valea este semnalată și pe harta topografică a Direcției Topografice Militare, prin curbe de nivel, și poate reprezenta fosta albie a unui pârâu, în prezent secat. În planul îndepărtat, se distinge Valea Seacă.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă extinderea spre sud a intravilanului localității, și transformarea în teren agricol a pășunii unde se afla și posibilul tumul.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere