sit arheologic | movilă
| Constanța

ID: 264
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: PESTERA
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Cod RAN: 62716.08
Datare obiectiv: 1600 î.Hr. - 850 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind un fragment din Autostrata A2 aflată în construcție. Acest tronson de autostradă este localizat la vest de Movila Suditu și la nord de Valul lui Traian. În fotografie se vede și situl arheologic „Tumulul numărul 6 de la Peștera”.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din aniil 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cea mai importantă schimbare de peisaj în zonă este reprezentată de apariția Autostrăzii A2, care a devenit circulabilă din anul 2012. De asemenea, zona vestică din imediata apropiere a punctului este împădurită, fapt care nu se observă și pe harta topografică 1974 a DTM.
Observații: Cele nouă complexe descoperite şi cercetate pe suprafaţa tumulului sunt cu o singură excepţie, complexe funerare - morminte. Datorită detaliilor de rit şi ritual funerar înregistrate şi a prezenţei obiectelor de inventar în morminte, acestea se pot data în epoca bronzului şi în prima epocă a fierului.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Medgidiei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere