sit arheologic | movilă
| Călărași

ID: 520
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: GURBANESTI
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: S-a fotografiat zonă agricolă dintre râurile Mostiștea și Vânăta, de pe partea stângă a drumului DJ303. Pe imaginile satelitare și ortofotoplanuri se observă de-o parte și de-a alta a drumului județean două movile. Movila de pe partea stângă a drumului județean este marcată și pe HTM 1974.
Observații: Movilele pot reprezenta tumuli necercetați arheologic.Cei doi tumuli nu sunt întroduși în Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mostiștea
Geomorfologie: Cîmpul Argovei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere