sit arheologic | movilă
| Călărași

ID: 417
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: DOROBANTU
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: În fotografii sunt surprinse movilele aflate la nord-vest de pădurea Vărăști și la est de localitatea Ulmu. Sunt vizibile în terenul arabil.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția sistemului de irigații în această zonă.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Iezerul Mostiștea
Geomorfologie: Câmpia Lehliului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere