sit arheologic | movilă
Buești | Ialomița

ID: 155
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Buești
SIRUTA: 92818
UAT: BUESTI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Toponim: Movila Buești
Descriere: La vest de localitatea Buești se găsește un promotoriul al terasei inalte a Ialomiței pe care se află o movilă și un teren se fotbal. Pe PDT movila este marcată cu numele de Movila Buești. Se observă pe ortofotoplanuri și imagini satelitare urme liniare în sol.
Observații: Movila poate reprezenta un tumul. Nu apare în Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Ialomița
Indicativ drum: DJ 201
Geomorfologie: Lunca Ialomitei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Coridorul Ialomiței
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere