sit arheologic | movilă; așezare
| Alba

ID: 70
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Lunca Secașului (HTM 1974); Fântâna Lupului (HTM 1974; PDT);
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.;701 î.Hr. - 800 î.Hr.;106 - 275;1301 - 1800
Descriere: Fotografia surprinde peisajul de la nord-est de localitatea Rahău, cu domeniul Halewood, dealul Gherghelău Mare, granița dintre localitatea Cut și Sebeș, lunca Secașului și Valea Caselor. Fotografia surprinde și un tumul situat la sud de drumul european E81.
Schimbări de peisaj: Comparând HTM 1:25000 din 1974 cu OFP 2016, imaginile satelitare Google Earth și Planurile Directoare de Tragere (PDT) 1:20000 și hărțile habsburgice din 1853-1858, 1869-1870 și 1910 se observă schimbări de peisaj datorate activității umane. Principala schimbare de peisaj se datorează construirii autostrăzii într-o zonă de luncă, mărginită de unități înalte de relief și străbătută de râul Secaș. În secolul al XIX-lea zona ocupată acum de calea ferată și de autostradă era ocupată de un lac ce se întindea de-a lungul albiei pârâului Secaș și care era alimentat de paleocanale ce pot fi observate în fotografiile aeriene și ortofotoplanuri.
Observații: La 1 kilometru nord-vest de halta CFR, între drumul național DN1 și calea ferată a fost identificat situl arheologic de la Rahău-Dealul Șipotelor, un sit arheologic pluristrafificat constând dintr-o așezare neolotic aparținând culturii Turdaș, o așezare eneolitică aparținând culturii Petrești, o așezare de epoca bronzului din cultura Coțofeni și o așezare din Hallstatt-ul mijlociu, aparținând culturii Basarabi. Tot spre nord-vest, în punctul Valea Caselor, pe traseul autostrăzii A1 (km. 35,150-36,500) a fost identificată o așezare romană (secolele II-III) și siliștea localității medievale Rahău.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere