sit arheologic | luncă
| Giurgiu

ID: 274
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: GHIMPATI
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Măgura lui Boboc
Cod LMI: GR-I-s-B-14829
Cod RAN: 104984.03
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 3900 î.Hr.
Descriere: În aceste fotografii se observă pârâul Ismar, iar pe malul său se află tell-ul Gumelniţean de la Schitu. Acest tell se află în culturile actuale.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 și Ortofotoplanul 2013-2016 se observă că peste pârâul Ismar a fost realizat un pod astfel încât să se facă legătura între localitățile Naipu și Schitu. În ceea ce privește schimbările naturale, putem spune ca acestea sunt puține. Debitul pârâului pare să fie mai mare iar brațele acestuia sunt vizibile atât pe hărțile mai vechi cât și în prezent.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Curs de apă
Hidronim: Râul Ismar
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic