sit arheologic | depozit
| Alba

ID: 36
Categorie: sit arheologic
Tip:
UAT: SIBOT
Tip UAT: comună
Județ: ALBA
Toponim: Lacuri (cf. HTM 1974); Acul din Sus de Drum, Obreaza (PDT); Obresia mare, Lunca (hartă habsburgică sec. XIX)
Cod RAN: 1776.02
Datare obiectiv: 5000 î.Hr. - 3900 î.Hr.
Descriere: Fotografia a surprins balastiera de la periferia localității Vinerea și DJ704 care leagă orașul Cugir de A1. În punctul balastieră au fost descoperite topoare eneolitice din cupru.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth nu se observă schimbări majore de peisaj între secolele al XVIII-lea și al XX-lea. Calea ferată apare pe hartă la începutul secolului al XX-lea. Construirea autostrăzii începând cu anul 2011 determină schimbări ale peisajului._x000D_ .
Observații: La Balastieră au fost descoperite două topoare eneolitice din cupru.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zone complex cultivate
Hidronim: Râul Cugir
Indicativ drum: DJ 704
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=1776.02 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere