sit arheologic | cetate
Turcoaia | Tulcea

ID: 600
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Turcoaia
SIRUTA: 161473
UAT: TURCOAIA
Tip UAT: Comună
Județ: TULCEA
Toponim: Iglița
Cod LMI: TL-I-m-A-05952.02
Cod RAN: 161473.02
Datare obiectiv: 200 î.Hr. - 1400 d.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde Cetatea de Vest Troesmis din punctul Iglița, aflată pe malul nordic al brațului Măcin al Dunării. Fortificația a fost ridicată pe un promontoriu înalt, forma sa trapezoidală fiind determinată de configurația terenului – cursul Dunării la sud și la vest, și o vale adâncă la nord. Acest sistem natural de apărare a fost completat de două valuri cu şanţurile spre est.
Schimbări de peisaj: Comparând Planurile Directoare de tragere, Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu ortofotoplanurile mai recente, se remarcă apariția unei amenajări piscicole la sud de cetate, pe malul Dunării. Aspectul malului nordic al brațului Măcin nu s-a schimbat de-a lungul timpului.
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Brațul Măcin
Indicativ drum: DN 22D
Geomorfologie: Balta Brăilei
Regiune istorică/geografică: DOBROGEA
Arie protejată: Brațul Măcin
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere