sit arheologic | cetate
Radovanu | Călărași

ID: 594
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Radovanu
SIRUTA: 104760
UAT: RADOVANU
Tip UAT: Comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Gorgana I
Cod LMI: CL-I-s-B-14572
Cod RAN: 104760.03
Datare obiectiv: 4000 î.Hr. - 1 î.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde situl arheologic de la marginea de sud-est a localității Radovanu, din punctul Gorgana I, unde au fost descoperite și cercetate urme de locuire ale diverselor culturi din neolitic, epoca bronzului și La Tène. Urmele secțiunilor cercetate prin săpături arheologice încă sunt vizibile. La sud-est de sit se află un cimitir și un drum comunal, de pământ.
Schimbări de peisaj: Comparând Planurile Directoare de tragere, Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu ortofotoplanurile mai recente, se remarcă apariția cimitirului la sud-est se sit. Alte schimbări majore de peisaj nu sunt sesizabile.
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă; pășune
Hidronim: Argeș
Indicativ drum: DJ 411
Geomorfologie: Câmpia Burnazului
Regiune istorică/geografică: MUNTENIA
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=104760.03
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere