sit arheologic | cetate
Radovanu | Călărași

ID: 593
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Radovanu
SIRUTA: 104760
UAT: RADOVANU
Tip UAT: Comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Gorgana a II-a
Cod LMI: CL-I-s-B-14572
Cod RAN: 104760.07
Datare obiectiv: 1300 î.Hr. - 1 î.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde situl arheologic de la marginea de sud-vest a localității Radovanu, unde au fost descoperite și cercetate urme de locuire atribuite membrilor culturii Radovanu și geților. Aşezarea de formă triunghiulară, de tip pinten barat, este depărţită de o veche terasă a râului Argeș printr-un şanţ de apărare.
Schimbări de peisaj: Comparând Planurile Directoare de tragere, Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu ortofotoplanurile mai recente, se remarcă apariția unui mic lac artificial la est de sit. Alte schimbări majore de peisaj nu sunt sesizabile.
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă; pășune
Hidronim: Argeș
Indicativ drum: DJ 411
Geomorfologie: Câmpia Burnazului
Regiune istorică/geografică: MUNTENIA
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=104760.07
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere