sit arheologic | cetate
Capidava | Constanța

ID: 592
Categorie: sit arheologic
Tip:
Localitate: Capidava
SIRUTA: 63063
UAT: TOPALU
Tip UAT: Comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Capidava
Cod LMI: CT-I-s-A-02600.01; CT-I-s-A-02603
Datare obiectiv: 1400000 î.Hr. - 6600 î.Hr.; 3800 î.Hr. - 1100 î.Hr.; 101 d.Hr. - 700 d. Hr.; 801 - 1100
Descriere: Fotografiile surprind localitatea Capidava, situl arheologic Cetatea Capidava și fluviul Dunărea.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică Militară cu imaginile satelitare Bing și ortofotoplanurile din 2013-2016 se poate observa scăderea nivelului Dunării și lărgirea țărmului, dar și mărirea localității Capidava.
Data zborului: 6/9/2010
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă; pășune; pădure
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere