sit arheologic | așezare
Vânătorii Mari | Giurgiu

ID: 575
Categorie: sit arheologic
Localitate: Vânătorii Mari
SIRUTA: 105981
UAT: VÂNĂTORII MICI
Tip UAT: Comună
Județ: GIURGIU
Descriere: În partea stângă jos sunt vizibile ruinele unei incinte patrulatere. Totodată se pot vedea și urmele unor brațe secate ale râului Neajlov. Această structură se află în partea de nord-est a localității Vânătorii Mari, pe malul râului Neajlov.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Topografică din 1974, ediția 2 cu Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că peisajul a suferit unele modificări naturale. În primul rând cursul râului Neajlov s-a modificat, meandrele acestuia fiind acum mai articulate. Totodată, observăm că unele brațe ale acestuia au secat. Din punct de vedere antropic putem observă că s-a renunțat la unele linii de înaltă tensiune si că au fost create noi drumuri forestiere.
Data zborului: 7/28/2007
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren agricol; pajiște naturală
Hidronim: Râul Neajlov
Indicativ drum: DN 61
Geomorfologie: Câmpia Găvanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Planuri Directoare de Tragere; Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth