sit arheologic | așezare
Turdaș | Hunedoara

ID: 35
Categorie: sit arheologic
Localitate: Turdaș
SIRUTA: 91697
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Descriere: Fotografia surprinde lunca Mureșului, o câmpie aluvială înconjurată de unități înalte de relief. Fotografia este realizată în sudul localității Turdaș și urmărește traseul autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie. La sud-vest pot fi observate siturile arheologice Spini și Turdaș Luncă și Gară, descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din anul 2011. Zona a fost propice locuirii din cele mai vechi timpuri, activitățile antropice . La sud de drumul european E68 se vede urma în sol a unei structuri rectangulare antropice.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth nu se observă schimbări majore de peisaj. În secolul al XIX-lea sunt construite calea ferată și drumul ce leaga Turdaș de Pricaz, actualul DN7. În secolul al XX-lea, în zona ocupată în prezent de autostradă era construit un canal de irigații.
Observații: Lunca Mureșului a fost intens locuită încă din preistorie. Cercetările arheolgice începute încă din anul 1875 au dus la identificarea etapelor de locuire a zonei. Cele mai timpurii urme arheologice datează din neoliticul timpuriu, cultura Starcevo – Criş, constând din locuințe adâncite. În spatele staţiei de cale ferată, între barieră şi vechiul canton, spre satul Spini au fost identificate și o așezare aparținând culturii Turdaș și care era apărată printr-un sistem de palisade, garduri și turnuri. Așezarea era formată din locuințe adâncite și locuințe de suprafață. În aceeași zonă au fost descoperite și locuințe de suprafață aparținând unei așezări aparținând culturii Petrești. Pe traseul autostrăzii au fost descoperite și gropi rituale dacice datând din a doua epocă a fierului dar și o fântână romană, refolosită în epoca medievală. În dreptul gării Turdaș a fost descoperită și o așezare medievală care păstrează urmele unei fortificații cu val și șanț de apărare.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.01, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.04, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.08, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.09 (accesate la 08.11.2019); Luca, Sabin Adrian,C ercetările arheologice preventive de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, bibliotheca Brukenthal, LIX, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2012
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere