sit arheologic | așezare; tell
Sultana | Călărași

ID: 539
Categorie: sit arheologic
Localitate: Sultana
SIRUTA: 104216
UAT: MÂNĂSTIREA
Tip UAT: Comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Malu Roșu
Cod RAN: 104216.03
Datare obiectiv: 5500 î. Hr. - 2300/2200 î. Hr.; 1150 î. Hr. - 450 î. Hr.
Descriere: În fotografie este surprins situl arheologic de la Sultana - Malu Roșu care se află la est de localitatea Sultana, pe o terasă înaltă a lacului Mostiștea. Așezarea este distrusă de eroziunea apelor Mostiștei care sapă în terasa înaltă a râului, așa cum se poate pbserva și în fotografie. În momentul actual din tell-ul preistoric se mai păstrează doar cca o treime. De asemenea se pot observă și urmele cercetărilor arheologice întreprinse în ultimii 20 de ani.
Schimbări de peisaj: Peisajul natural a suferit schimbări majore ca urmare a lucrărilor de îndiguire făcute în ani 70 ai secolului 20 cu scopul creării sistemului de irigații Mostiștea. Ca urmare a intervenților amintite cursul râului s-a ridicat cu peste opt metri ceea ce a provocat o eroziune accentuată a malurilor înalte, proces care nu este încă încheiat.
Data zborului: 7/31/2007
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: suprafață umedă
Hidronim: Râul Mostiștea
Indicativ drum: DJ 303
Geomorfologie: Câmpia Mostiștei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național (http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=104216.03, accesat la data de 23.06.2020)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere