sit arheologic | așezare; tell
Chiselet | Călărași

ID: 538
Categorie: sit arheologic
Localitate: Chiselet
SIRUTA: 101831
UAT: CHISELET
Tip UAT: Comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Măgura Fundeanca
Cod LMI: CL-I-s-B-14541
Cod RAN: 101831.01
Datare obiectiv: 4500 î. Hr. - 3900 î. Hr.
Descriere: Așezarea de tip tell se găsește în lunca Dunării, la cca 2300 m sud-est de localitatea Chiselet, fiind amplasată la est de canalul Scoiceni, care este un braț al râului Mostiștea, ce se varsă în Dunăre. În fotografie se observă fluviul Dunărea, în partea din stânga, sus, canalul Scoiceni în partea centrală a imaginii și râul Mostiștea în partea dreapta-sus. Tell-ul este surprins în partea de jos a imaginii, având formă ovală și fiind străbătut de un șanț, ce reprezintă urmele cercetărilor arheologice întreprinse de Vasișle Pârvan și Hortensia Dumitrescu în 1925.
Schimbări de peisaj: În apropierea movilei, în partea de est, conform planului director de tragere, se găsea o zonă mlăștinoasă și lacul Crânguri. De asemenea, pe harta topografică militară din 1974 zona este împânzită de canale agricole. Peisajul geografic a suferit modificări dramatice ca urmare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare petrecute în anii 70 ai secolului 20, când toată lunca Dunării a fost desecată pentru introducerea terenului în circuitul agricol.
Data zborului: 6/18/2019
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea; Canalul Scoiceni; Râul Mostiștea
Indicativ drum: DN 31
Geomorfologie: Lunca Dunării; Lunca Călărași
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național (http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=101831.01, accesat la data de 18.06.2020).
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere