sit arheologic | așezare
Spini | Hunedoara

ID: 27
Categorie: sit arheologic
Localitate: Spini
SIRUTA: 91722
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1600 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;1300 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind dinspre nord săpăturile arheologice preventive din anul 2011 de pe traseul autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie, mai exact situl arheologic de la Turdaș La Luncă și La Gară. Imaginile surprind complexele din zona B: fortificațiile formate din poartă, palisadă și șanț al așezării aparținând culturii Turdaș dar și complexe datând din epoca bronzului sau La Tene sau perioada medievală. Situl se află pe maul sudic al râului Mureș, într-o zonă de luncă aluvială afectată de activitățile antropice. La sud trece calea ferată care leagă Turdaș de Spini și drumul european E68. Și spre sud, în zona de luncă și spre pădure, au fost descoperite urme ale activității și locuirii umane, o fermă romană și un drum antic folosit și în evul mediu.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea cursul râului Mureș era mult mai larg, zona reprezentată în prezent de malul nordic al Mureșului aflându-se sub apă. Totodată, hărțile documentează existența unui ostrov care, începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea, se unește cu zona de luncă de la nord și duce la micșorarea și regularizarea cursului Mureșului. Calea ferată este construită în decursul primei jumătăți a secolului al XIX-lea fiind paralelă cu un drum atestat încă din secolul al XVIII-lea și care corespundea traseului actualului drum european E68. Tot în a doua jumătate a secolului al XIX-lea apare și drumul județean DJ709G. O ultimă schimbare de peisaj o reprezintă apariția autostrăzii, construită în zona de luncă a Mureșului, la sud.
Observații: Lunca Mureșului a fost intens locuită încă din preistorie. Cercetările arheolgice începute încă din anul 1875 au dus la identificarea etapelor de locuire a zonei. Cele mai timpurii urme arheologice datează din neoliticul timpuriu, cultura Starcevo – Criş, constând din locuințe adâncite. În spatele staţiei de cale ferată, între barieră şi vechiul canton, spre satul Spini au fost identificate și o așezare aparținând culturii Turdaș și care era apărată printr-un sistem de palisade, garduri și turnuri. Așezarea era formată din locuințe adâncite și locuințe de suprafață. În aceeași zonă au fost descoperite și locuințe de suprafață aparținând unei așezări aparținând culturii Petrești. Pe traseul autostrăzii au fost descoperite și gropi rituale dacice datând din a doua epocă a fierului dar și o fântână romană, refolosită în epoca medievală. În dreptul gării Turdaș a fost descoperită și o așezare medievală care păstrează urmele unei fortificații cu val și șanț de apărare.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.01%2C+, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.09 (accesate la 08.11.2019); Luca, Sabin Adrian,C ercetările arheologice preventive de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, bibliotheca Brukenthal, LIX, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2012_x000D_
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere