sit arheologic | așezare
Spini | Hunedoara

ID: 26
Categorie: sit arheologic
Localitate: Spini
SIRUTA: 91722
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Cod RAN: 91722.04
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 4200 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind săpăturile arheologice preventive din anul 2011 de la autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie (kilometrii 12,450-13,200) în urma cărora a fost descoperit situl arheologic de la Spini. În imagini sunt surprinse complexele situate în partea de est a sitului. Situl este situat la sud de cursul râului Mureș și la nord de calea ferată care leagă localitățile Spini și Turdaș. Autostrada a fost construită într-o zonă de luncă atât siturile arheologice cât și peisajele natural și antropic. În imagine este surprins un canal de irigații care a fost desființat în urma construirii autostrăzii.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea cursul râului Mureș era mult mai larg, zona reprezentată în prezent de malul nordic al Mureșului aflându-se sub apă. Totodată, hărțile documentează existența unui ostrov care, începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea, se unește cu zona de luncă de la nord și duce la micșorarea și regularizarea cursului Mureșului. Alte schimbări de peisaj observate sunt dispariția unui canal de irigație datând din secolul al XIX-lea ca urmare a construirii autostrăzii. O ultimă schimbare de peisaj o reprezintă apariția autostrăzii, construită în zona de luncă a Mureșului, la sud.
Observații: Situl arheologic de la Spini, suprapus de autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, este un sit pluristratificat ocupat de așezări datând din neolitic (cultura Gumelnița), epoca fierului (Hallstatt și La Tène) și perioada romană timpurie.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91722.04 (accesat la 08.11.2019); Luca, Sabin Adrian,C ercetările arheologice preventive de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, bibliotheca Brukenthal, LIX, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2012
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere