sit arheologic | așezare
Spini | Hunedoara

ID: 223
Categorie: sit arheologic
Localitate: Spini
SIRUTA: 91722
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Pad (harta josefină și harta habsburgică din secolul al XIX-lea);
Cod RAN: 91722.04
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 4200 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.
Descriere: Fotografiile suprind complexe arheologice identificate în urma săpăturile arheologice preventive din situl arheologic Spini, varianta de ocolire Deva-Orăștie. Cercetările au fost realizate în anul 2011, înainte de începea lucrările de construire a lotului 1 al autostrăzii A1. Situl este localizat în lunca Mureșului, la nord-est de localitatea Spini, între calea ferată și râul Mureș, la 250 metri de gara Turdaș.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cursul râului Mureș a suferit schimbări ale cursului în decursul a trei secole trecând prin procese de sistematizare și regularizare. La începutul secolului al XIX-ea este construită calea ferată și drumul care face legătura cu localitatea Turdaș, viitorul drum european E68 sau DN7. În secolul al XIX-lea satul se mută spre sud, la intersecția mai multor drumuri care merg spre vest, spre Simeria sau spre est, spre Orăștie. În secolul al XX-lea, construcția unor drumuri din pământ și au unor canale de irigație determină schimbări de peisaj și afectează situl. O altă schimbare de peisaj survine după 2011, odată cu apariția autostrăzii. Construirea autostrăzii în această zonă a dus la desființarea unui canal irigabil.
Observații: Situl arheologic de la Spini, suprapus de autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, este un sit pluristratificat ocupat de așezări datând din neolitic (cultura Gumelnița), epoca fierului (Hallstatt și La Tène) și perioada romană timpurie.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91722.04 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere